śpiewająca Polska
logefes

logefes

logefes

logefes


Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach

Wewnątrzszkolna Procedura Organizowania i Przeprowadzania Sprawdzianu w klasie szóstej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Policach obowiązująca w roku szkolnym 2014/2015
procedury

WYNIKI SZKOŁY NA SPRAWDZIANIE PO SZKOLE PODSTAWOWEJ w 2015 r


TABELA UKAZUJACA WYNIKI JAKIE UZYSKAŁA SZKOŁA W STOSUNKU DO KRAJU, OKREGU, WOJEWÓDZTWA ORAZ GMINYWYKRES UKAZUJĄCY LINIĘ TRENDU (ROZWOJU) SZKOŁYNa stronie www.oke.poznan.pl każdy zainteresowany może zapoznać się z raportami szczegółowo omawiającymi wyniki sprawdzianów w kolejnych latach.

©2001-2015