logefes

logefes

logefes

logefesSzkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach


Maria Skłodowska - Curie Maria Skłodowska urodziła się 7 listopada 1867 roku w Warszawie, w domu przy ulicy Freta 16, w którym obecnie mieści się muzeum poświęcone jej pamięci. Maria była najmłodszym, piątym dzieckiem Władysława Skłodowskiego i Bronisławy z Boguckich. Oboje byli pedagogami. Od dzieciństwa Maria wychowała się w atmosferze nauki i nauczania. Z domu rodzinnego wyniosła nawyk pracowitości i patriotyzmu, który zachowała przez całe życie.

W czerwcu 1883 roku mając piętnaście lat, ukończyła III Żeńskie Gimnazjum w Warszawie ze złotym medalem. O studiach jednak w tym czasie nie było mowy. W zaborze rosyjskim wyższe uczelnie nie przyjmowały kobiet. Aby podjąć studia, musiałaby wyjechać za granicę, a warunki finansowe rodziny absolutnie na to nie pozwalały. W związku z tym objęła posadę guwernantki.

Marzenie o podjęciu studiów spełniło się dopiero w osiem lat po zdaniu matury. Jesienią 1891 roku Maria przybyła do Paryża i zapisała się na wydział matematyczno - przyrodniczy Sorbony. W trakcie studiów uzyskała licencjat nauk fizycznych i nauk matematycznych.
  • W 1894 roku Maria poznała Piotra Curie, ich ślub odbył się 26 lipca 1895 roku w merostwie Sceaux.
  • W grudniu 1897 roku małżonkowie Curie rozpoczęli badania naukowe nad promieniowaniem rud uranowych, które doprowadziły ich do odkrycia dwóch nieznanych pierwiastków promieniotwórczych: polonu i radu.
  • W 1903 roku Maria Curie wraz ze swoim mężem otrzymała Nagrodę Nobla z dziedziny fizyki. Po śmierci męża w 1906 roku Maria kontynuowała prace nad promienitwórczością.
  • W 1910 roku otrzymała metaliczny rad i opracowała metody dokładnego pomiaru aktywności promieniotwórczej tego nowego pierwiastka. Za te prace w 1911 roku powtórnie otrzymała Nagrodę Nobla, tym razem z dziedziny chemii. Była pierwszą dwukrotną noblistką na świecie.
  • W roku 1912 dzięki wysiłkom Marii Curie rozpoczęto budowę Instytutu Radowego w Paryżu, a w 1932 roku w Polsce.
W latach pierwszej wojny światowej Maria Skłodowska - Curie udowodniła swój wielki patriotyzm. Zorganizowała przy pomocy Czerwonego Krzyża służbę radiologiczną w szpitalach wojskowych.

Stan zdrowia Marii Curie z każdym rokiem ulegał pogorszeniu. Wielka uczona powoli traciła wzrok i słuch. Mimo to pracowała w laboratorium do ostatnich chwil swego życia.Zmarła 4 lipca 1934 roku w Szwajcarii na skutek choroby wywołanej długotrwałą pracą z materiałami radioaktyw- nymi, które odkryła wraz z mężem.


©2001-2015