¶piewaj±ca Polska
logefes


Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach

Rok szkolny 2011/2012

KLASY I - III


Międzynarodowy Konkurs - "Kangur Matematyczny" 2012 r.
Kategoria "Żaczek" - wyróżnienie:

Zoła Katarzyna (2c),(88,75 pkt); Tarnowska Julia (2c), (72 pkt) -
nauczyciel: Agnieszka Sielicka
Kruszewicz Wiktor (2a), (78,50 pkt)- nauczyciel: Anna Grabowska
Kategoria "Maluch" - wyróżnienie:
Krzywicka Alicja (3c), (81 pkt); Łabecka Magdalena (3c), (78,50 pkt) - nauczyciel: Iwona Zioło
Koper Roksana (3a), (74,75 pkt) - nauczyciel: Urszula Stefańska

Gminny Konkurs "Łamigłówki m±drej główki"
Laureaci:

Alicja Krzywicka (3c) - nauczyciel: Iwona Zioło
Alicja Ciurzik (3a) - nauczyciel: Urszula Stefańska
Sylwia Baranowska (2b) - nauczyciel: Izabela Krauska

Gminny Konkurs "Jeżyk"
Laureaci:

Oliwer Ciołek (1a) - nauczyciel: Ewelina Biesek
Sandra Lasko (2c), Katarzyna Zoła (2c)- nauczyciel: Agnieszka Sielicka


Gminny międzyszkolny konkurs o Policach "GRYFIK 2012"
LAUREACI
Dominik Otworowski (1c) n-l Wioletta Krasucka
Zofia Potkańska (3c) n-l Iwona Zioło FINALI¦CI
Wiktor Minda (2c) n-l Agnieszka Sielicka
Katarzyna Zoła (2c)


Alfik Matematyczny - 2011
Magdalena Łabecka (3c)
- 51 miejsce w województwie; 292 w kraju - n-l I. Zioło


I miejsce w wojewódzkim konkursie plastycznym "Jak dbam o moje serce"
Magdalena Łabecka (3c)

Wyróżnienia:
kl. II - Kamila Baska, Wiktoria Ciołek (2b) - nauczyciel: I. Krauska
kl. III - Zosia Potkańska, Alicja Krzywicka (3c) - nauczyciel: I. Zioło
Emilia Jankowska (3b) - nauczyciel D. JaraszKLASY IV - VI

Konkurs Matematyczny z Elementami Przyrody
zorganizowany przez Zachodniopomorskiego Kuratora O¶wiaty
w roku szkolnym 2011/2012
przeprowadzony przez Wojewódzk± Komisję Konkursow±

LAUREAT - Barbara Za¶ko (6a)

nauczyciele: Aldona Sulawiak (matematyka), Krystyna Wilińska (przyroda)

Konkurs Języka Polskiego z Elementami Historii
zorganizowany przez Zachodniopomorskiego Kuratora O¶wiaty
w roku szkolnym 2011/2012
przeprowadzony przez Wojewódzk± Komisję Konkursow±

LAUREAT - Barbara Za¶ko (6a)

nauczyciele: Maria Jagodzińska (język polski), Wojciech Bochen (historia)

WYNIKI KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCˇCE NR 13 W SZCZECINIE
POD PATRONATEM ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA O¦WIATY

XII Konkurs Matematyczny dla szkół podstawowych

LAUREAT - Kornel Księżak (6a)
FINALISTKI - Barbara Za¶ko (6a), Ela Lichwiarska (5b)
nauczyciel: Aldona Sulawiak - 5b, 6a,

Konkurs Języka Polskiego dla szkół podstawowych

FINALISTKI - Barbara Za¶ko (6a), Kinga B±k (6c),
nauczyciele: Maria Jagodzińska (6a), Teresa Jedziny (6c)

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - 20 kwietnia 2012 r.
Barbara Za¶ko (8a) - III miejsce indywidualnie w klasach VI
II miejsce SP 3 - zespołowo(Barbara Za¶ko, Jarosław Urbanek, Jakub Golla, Aleksander Łuczak, Maksymilian Chodoruk, Szymon Kryszewski).
nauczyciel: Katarzyna Sołtan

OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - EDI PANDA 2012 r.
LAUREATKA - Barbara Za¶ko (8a) - III miejsce indywidualnie w kraju

Międzynarodowy Konkurs - "Kangur Matematyczny" 2012 r.
Kategoria "Maluch" - wyróżnienie:
Jacek Sarkowski (4b); (96,25 pkt) - nauczyciel: Aldona Sulawiak
Kategoria "Benjamin" - wyróżnienie:
Elżbieta Lichwiarska (5b), (101,75 pkt) - nauczyciel: Aldona Sulawiak
Artur Saczuk (5c), (91,25 pkt) - nauczyciel; Renata Maruszewska
Księżak Kornel (6a), (136,25 pkt) - nauczyciel: Aldona Sulawiak
Matczak Klaudia (6c), (118,75 pkt); B±k Kinga (6c)(111,25 pkt) -
nauczyciel: Anetta Gawrońska

ALFIK MATEMATYCZNY 2011 - najlepsze wyniki w szkole uzyskali:
Adamczyk Kacper (4b) - 56 miejsce w województwie; 645 w kraju
Lichwiarska Ela (5b) - 46 miaejsce w województwie; 406 w kraju
Za¶ko Barbara (6a) - 12 miejsce w województwie; 122 w kraju
Księżak Kornel (6a) - 12 miejsce w województwie; 122 w kraju
B±k Kinga (6c) - 35 miejsce w województwie; 292 w kraju
nauczyciele: Aldona Sulawiak - 4a, 5b,6a
Anetta Gawrońska - 6c

GMINNY KONKURS "ORTOGRAFIK" 2011/2012
Klasy czwarte:
Finał - Jacek Sarkowski (4b)
wyróżnienie - Martyna Kułaczkowska (4c)
Klasy pi±te
Finał - Elżbieta Lichwiarska (5b)
Klasy szóste:
Finał - Oliwia Ciesielska (6c), Barbara Za¶ko (6a)
wyróżnienie - Klaudia Matczak (6c)

GMINNY KONKURS "BAWIMY SIĘ W MATEMATYKĘ" 2011/2012
Klasy czwarte:
Finali¶ci: -----------
Wyróżnienie: Adamczyk Kacper (4b), Sarkowski Jacek (4b)
Klasy pi±te
Finali¶ci: Lichwiarska Elżbieta (5b)
Klasy szóste:
Finali¶ci: Księżak Kornel (6a), Za¶ko Barbara (6a)
Wyróżnienie: B±k Kinga (6c)

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI
"Poezje Danuty Wawiłow"

Karolina Stawarz - II miejsce


X GMINNO - POWIATOWY TURNIEJ TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZY
GRUPA I - IV miejsce
Kinga B±k, Klaudia Matczak, Włodzimierz Dekert


X GMINNO - POWIATOWY TURNIEJ TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZY
GRUPA I - IV miejsce
Kinga B±k, Klaudia Matczak, Włodzimierz Dekert
GRUPA II - VIII miejsce
Agata Gubarewicz, Kamil Jagiełko, Mateusz PrzegalińskiOSIˇGNIĘCIA SPORTOWE

Nauczyciele:
dziewczęta klasy IV -VI - Ewa Łapko
chłopcy klasy IV - VI - Tadeusz Czubala
klasy I - III - Grzegorz Musztafaga

ANDRZEJKOWY TURNIEJ MINI PIŁKI SIATKOWEJDZIEWCZˇT
23.11.2011 r.

klasy pi±te - I miejsce
uczniowie: Jarzembska Lidia, Stachyra Karolina, Maciejewska Weronika, Lech Wirginia
klasy szóste - II miejsce
uczniowie:

GMINNO-POWIATOWE IGRZYSKA MŁODIEŻY SZKOLNEJ
W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH - 27.09.2011 r.

DZIEWCZĘTA - II miejsce
uczniowie: Konopacka Paulina, Lis Adrianna, Bere¶ Dominika, Pisarczuk Anna, Pisarczuk Agnieszka, Pawłowska Wiktoria, Gaweł Kamila, Witek Anna, Grudzień Nikola, Matczak Klaudia, Rembisz Wiktoria
Chłopcy - II miejsce
Nataniel Hoppe, Adrian Goc, Konrad Mizerski, Aron Ejsmont, Filip Choma, Dawid Gadziński, Daniel Porosiński, Mariusz Budnicki, Szymon Kryszewski, Artur Saczuk, Bartosz Zaborowski

II Turniej ORLIKA o Puchar Premiera Donalda Tuska
Chłopcy - I miejsce (etap powiatowy - klasy pi±te)
Remigiusz Zaj±c, Dawid Gadziński, Filip Choma, Alan Kin, Artur Saczuk, Bartosz Zaborowski, Mariusz Budnicki, Marcin Ostrowski, Szymon Kryszewski, Oskar Tarabolski, Aron Ejsmont


©2001-2012