logefes

logefes

logefes

logefesSzkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach

LAUREACI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ
ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
PRZEPROWADZONYCH PRZEZ WOJEWÓDZKĄ KOMISJĘ KONKURSOWĄ


Laureaci tych konkursów są zwolnieni z pisania sprawdzianu po szkole podstawowej uzyskując na zaświadczeniu o sprawdzianie maksymalna liczbę 40 punktów.


Rok szkolny 2013/2014
Kacper Adamczyk - laureat Przedmiotowego Konkursu Matematyki
Nauczyciele: A. Sulawiak (matematyka)

Rok szkolny 2011/2012
Barbara Zaśko - laureatka Przedmiotowego Konkursu Języka Polskiego
z Elementami Historii
Nauczyciele: M. Jagodzińska (j. polski), W. Bochen (historia)

Barbara Zaśko - laureatka Przedmiotowego Konkursu Matematyki
z Elementami Przyrody
Nauczyciele: A. Sulawiak (matematyka), K. Wilińska (przyroda)

Rok szkolny 2010/2011
Kacper Krasucki - laureat Przedmiotowego Konkursu Matematyki
z Elementami Przyrody
Nauczyciele: A. Sulawiak (matematyka), K. Wilińska (przyroda)

Rok szkolny 2007/2008
Stanisław Kaniecki - laureat Przedmiotowego Konkursu Matematyki
z Elementami Przyrody
Nauczyciele: A. Sulawiak (matematyka), K. Wilińska (przyroda)

Paweł Goliszewski - laureat Przedmiotowego Konkursu Języka Polskiego
z Elementami Historii i Sztuki
Nauczyciele: E. Dawidowicz (j. polski), K. Biegus (sztuka)

Rok szkolny 2006/2007
Olga Wacholc - laureatka Przedmiotowego Konkursu Języka Polskiego
z Elementami Historii i Sztuki
Nauczyciele: M. Jagodzińska (j. polski), E. Dawidowicz, W. Bochen (historia),
K. Biegus (sztuka)

Daniel Pański - laureat Przedmiotowego Konkursu Matematyki
z Elementami Przyrody
Nauczyciele: A. Sulawiak (matematyka), D. Kozub (przyroda)
©2001-2015