logefes

logefes

logefes

logefes


Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach
Szkoła proponuje atrakcyjne i różnorodne
zajęcia pozalekcyjne dostosowane do zdolności
i zainteresowań uczniów.


PLAN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH


Formy realizacji 4 godz. wychowania fizycznego


Zajęcia rozwijające zainteresowania dla uczniów klas I - VI


Zajęcia wspierające rozwój uczniów klas I - VI:

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, specjalistyczneZajęcia w świetlicy środowiskowej (prowadzący: Teresa Jedziny, M. Sękowska)
poniedziałek - piątek; godziny zajęć 15.00 - 18.00


©2001-2015