logefes

logefes

logefes

logefesSzkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Policach
powstała 1 września 1956 r.

Z chwilą napływu do Polic coraz większej liczby ludności, zaistniała konieczność utworzenia nowej szkoły. Powstała ona z filii Szkoły Podstawowej nr 1, która mieściła się przy ul. B. Bieruta, w budynku opuszczonym przez Dom Dziecka i otrzymała nr 3. Zaadoptowano dwa puste budynki znajdujące się po przeciwnej stronie. Było to 6 izb lekcyjnych ogrzewanych piecami, pokój nauczycielski, kancelaria, biblioteka, poczekalnia oraz bardzo mała sala gimnastyczna.
Pierwszymi pracownikami szkoły byli: Władysław Walerczyk, Józef Michalski, Zofia Karolak i Henryk Skowroński.
Szkoła liczyła 4 oddziały - klasy - I, II, III i IV - łącznie 185 uczniów.
Z roku na rok liczba uczniów powiększała się. W roku szkolnym 1964/65 szkoła liczyła już 16 oddziałów. Rok szkolny 1965/66 był rokiem przełomowym. Szkołę 4-ro klasową przekształcono w szkołę 7-mio klasową. Kierownikiem szkoły został Bronisław Urbaniak, a zastępcą Alina Myśko.
W szkole w latach 1957/66 pracowali nauczyciele: Janina Chmielewska, Janina Dobosz, Józef Dobosz, Teresa Drzewiecka, Zofia Karolak, Zofia Klimczyk, Helena Lipka, Eleonora Lipowska, Thie Margot, Irena Mazur, Józef Michalski, Alina Myśko, Helena Osiadacz, Maria Piasecka, Halina Rutkowska, Henryk Skowroński, Genowefa Sławecka, Janina Urbaniak, Bronisław Urbaniak, Zofia Wach, Władysław Walerczyk, Emilia Walichiewicz, Anna Woltman, Genowefa Wrona, Czesława Zalewska.
Na początku lat sześćdziesiątych podjęto decyzję o budowie nowej
szkoły przy ul. Siedleckiej. 8 stycznia 1966 r. przecięto wstęgę i odsłonięto tablicę pamiątkową Szkoły Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego.
Dyrektorem nowo otwartej placówki został pan Bronisław Urbaniak.
Budynek liczył 8 sal lekcyjnych i był przeznaczony na około 300 dzieci.
W roku 1966/67 było już 740 uczniów, w związku z tym nauka odbywała się w systemie dwuzmianowym od 7:00 do 19:00.
Pomimo ciężkich warunków lokalowych, młodzież rozwijała swoje zdolności i zainteresowania w kołach przedmiotowych, sportowych, chórze i harcerstwie.

Rok szkolny 1976/77 upłynął pod hasłem "Szukamy patrona naszej szkoły".
Z pośród licznych propozycji jako patrona wybrano Marię Skłodowską - Curie.
Młodzież uzasadniając wybór, podkreśliła ogólnoludzkie znaczenie jej naukowych odkryć, walory charakteru i autentyczność wzoru do naśladowania.
Dzień 28 maja 1977 r. był największym świętem w dotychczasowym życiu szkoły.
Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania szkoła otrzymała imię Marii Skłodowskiej -Curie oraz sztandar, ufundowany przez Zakłady Chemiczne w Policach.
Myśl zawarta w słowach wielkiej polskiej uczonej:

"Jestem z tych, którzy wierzą, że nauka jest czymś pięknym"


pobudzała i do dziś pobudza uczniów do większego wysiłku i zgłębiania wiedzy.
Mijają lata, zmieniają się nauczyciele i uczniowie. Jedni odchodzą, drudzy przychodzą. Zmienia się też wygląd szkoły, dobudowano trzeci pawilon, zaplecze sali gimnastycznej, szatnię i na nowo zagospodarowano teren wokół szkoły.
Upływa czas, zmieniają się ludzie i szkoła, ale kartki kronik szkolnych nie pozwolą zapomnieć o tych, którzy zostawili tu serce i swoją młodość.
©2001-2015