logefes

logefes

logefes

logefesSzkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach
W roku szkolnym 2015/2016 Rada Rodziców wybrała Towarzystwo Ubezpieczeniowe PZU jako firmę ubezpieczającą uczniów od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Wpłaty na ubezpieczenie od NNW należy dokonać do dnia 31 października 2015 r. Składka 28 zł. Suma ubezpieczenia to 8000 zł - wariant II.

klasy I, II, III – do wychowawcy
klasy IV, V, VI – w sekretariacie szkoły

Ubezpieczenie jest dobrowolne

Można dokonać wpłaty w dniu zebrania z rodzicami sekretariat będzie czynny również po południu

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci w szkołach
Świadczenie podstawowe - wariant IIObliczanie średniej ważonej - przykład

Wartości znaków "+"; "-" przy ocenie:
znak "+" waga - "+0,25"
znak "-" waga - "-0,25"


Realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki w Polsce i poza granicami kraju.
©2001-2015