logefes

logefes

logefes

logefesSzkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach

Tekst: M. Sękowska
Projekt wychowawczy "Akademia dobrych manier"
wspierający rozwój kultury wśród społeczności uczniowskiej
Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach.

Projekt "Akademia dobrych manier" skierowany jest do całej społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach i ma na celu uświadomienie uczniom, jak ważna jest umiejętność właściwego zachowania się w sytuacjach formalnych i nieoficjalnych, w jaki sposób zachowania człowieka przekładają się na jego relacje interpersonalne z otoczeniem, bliskimi, a przede wszystkim uświadomić dzieciom, iż "bycie kulturalnym" świadczy w pozytywny sposób o człowieku i nie jest objawem słabości czy postawy wycofania się.
Założeniem programu jest kształtowanie postawy kulturalnego stylu bycia w różnych sytuacjach. Dzięki zdobytej podczas realizacji projektu wiedzy uczniowie powinni z większym szacunkiem traktować siebie i innych, co będzie szansą na budowanie właściwych relacji między nimi.
Projekt "Akademia dobrych manier" realizowany będzie od listopada 2013roku do maja 2014roku, a podsumowanie odbędzie się w Dniu Święta Szkoły 28 maja 2014 roku. Koordynatorami projektu są: Magdalena Adamczyk, Izabela Krauska, Ewelina Landowska, Marzena Sękowska, Grzegorz Musztafaga, s. Joanna Kiedrowicz.

Realizacja projektu

Listopad 2013
Grudzień 2013
Styczeń 2014
Luty 2014
Marzec 2014
Kwiecień 2014
Święto Szkoły
KWIECIEŃ

Hasła miesiąca:
klasy I-III - PORZĄDEK JEST W PORZĄDKU
Klasy IV-VI - SZACUNEK

"Trzeba tak żyć, żeby mieć szacunek dla samego siebie". - Maksim Gorki

Szanować, to znaczy: na każdym kroku zdawać sobie sprawę, że nie jesteśmy sami. Szacunek jest podstawą wszystkich relacji z drugim człowiekiem. Tylko osoba mająca szacunek dla godności innej istoty ludzkiej, będzie wstanie żyć również i innymi wartościami. Szacunek to także respektowanie drugiego człowieka takim, jakim jest, a więc zarówno z jego zaletami, jak i słabościami czy wadami oraz uznanie jego własnych praw i potrzeb. Okazując szacunek, tworzymy relacje, które są pełne zaufania, troski, poczucia bezpieczeństwa, jak też bliskości.
Jak okazywać szacunek, a nie wysuwać żądań? Na to i wiele innych pytań próbowaliśmy odpowiedzieć sobie w kwietniu, przygotowując inscenizacje klasowe na "Święto Szkoły". Również w kwietniu Samorząd Uczniowski opracował wstępny projekt zakładki szkolnej ,,Akademia dobrych manier". Dzięki współpracy Samorządu Uczniowskiego z Radą Rodziców, projekt zakładki został dopracowany przez Pana Mariusza Hałgas, a wydrukowanie sfinansowane przez Radę Rodziców. Z okazji Święta Szkoły, na uroczystości podsumowania naszego projektu, każdy uczeń otrzyma zakładkę szkloną "Akademii dobrych manier".
Również w kwietniu, uczniowie klas młodszych, w świetlicy szkolnej wzięli udział w konkursie " Mistrz dobrych manier" , który polegał na kształtowaniu odpowiednich zachowań w życiu codziennym. Dzieci zbierały "pozytywki", które były nagrodą w różnych sytuacjach. Kto zebrał ich najwięcej zostawał "Mistrzem dobrych manier". Zatem pamiętajmy, że każdy ma prawo do własnego zdania. Okazujmy innym zrozumienie. Należy pamiętać również, że uczenie szacunku do innych nie polega jednak tylko na pokazywaniu dobrych zachowań, ale również na krytyce tego, co złe. Dlatego jeśli zauważy się, że ktoś przejawia nietolerancję względem innych, należy szybko interweniować.

powrót
MARZEC

Hasła miesiąca:
klasy I-III - PRZY STOLE
Klasy IV-VI - RADZIMY SOBIE ZE STRESEM

"Są ludzie, którzy nie wiedzą o tym, że grzeczność kosztowała ludzkość wieki pracy". C.K. Norwid

Na pojęcie kultury osobistej składa się wiele elementów. Jednym z nich jest ogłada towarzyska, czy wygląd zewnętrzny. Nie można jednak w dążeniu do bycia człowiekiem kulturalnym poprzestać jedynie na wyglądzie i ogładzie towarzyskiej. Może najważniejszym nawet wyróżnikiem osoby kulturalnej jest jej stosunek do drugiego człowieka. Życzliwość wobec innych, poszanowanie godności zarówno własnej, jak i osób ze swojego otoczenia. Widzimy więc jak wiele elementów składa się na pojęcie kultury osobistej i że nie możemy tego pojęcia sprowadzać wyłącznie do schludnej powierzchowności i dobrego zachowania się w towarzystwie. Między innymi dlatego w marcu dużo rozmawialiśmy o relacjach koleżeńskich.
Poza tym w marcu w został rozstrzygnięty konkurs na wiersz "Magiczne słowa". Komisja w składzie: p. Elżbieta Dybiżbańska, p. Teresa Jedziny oraz p. Marzena Sękowska wyróżniły jedenaście wierszy w kategorii:

WIERSZE PISANE WE WSPÓŁPRACY Z DOROSŁYMI
 1. Mateusz Różyński + babcia kl.1b
 2. Roksana Jesse + mama kl. 1c
 3. Mikołaj Gruszczyński + mama kl. 1c
 4. Malwina Wiśniewska + mama kl. 1c
 5. Wiktoria Lipnicka + szef babci kl.2a
 6. Mateusz Rudecki + mama kl. 2c
 7. Szymon Marczewski + mama kl. 3c
 8. Agata Bielaszewska + mama kl. 3a
 9. Krystian Jasionowicz + mama kl. 3a
 10. Joanna Makar + mama kl. 3b
 11. Dominik Otworowski + mama kl. 3c

oraz sześć wierszy w kategorii:

WIERSZE PISANE SAMODZIELNIE
 1. Weronika Lintas kl. 3a
 2. Nikola Nosek kl. 3b
 3. Oskar Kowalski kl. 3a
 4. Piotr Słoszewski kl. 3a + brat Hubert Słoszewski kl. 6a
 5. Hubert Słoszewski kl. 6a
 6. Wojciech Sobania kl.4b

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie na wiersz "Magiczne słowa".
Zdążyliśmy podsumować jeden konkurs, a już został ogłoszony następny, tym razem na SUPER KLASĘ. Istotą konkursu jest przygotowanie klasowej prezentacji na Święto Szkoły, które odbędzie się 28 maja. Prezentacja klasowa składać ma się z dwóch części: pierwsza - pod tytułem "Savoir vivre na co dzień" ( każda klasa losuje tematykę), druga będzie pokazywała talent lub talenty klasowe.
Również w marcu głoszony został dla dzieci uczęszczających do świetlicy konkurs, który dotyczy savoir-vivru przy stole.
W pierwszym tygodniu marca, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zapoznali sie z opracowanymi przez poszczególne klasy kodeksami , by w efekcie końcowym opracować jeden dla wszystkich Kodeks Zasad Przeciwko Przemocy i Szkolny Kodeks Kulturalnego Widza. Kodeksy zostaną przepisane na duże arkusze papieru i wyeksponowane na korytarzu głównym.

KODEKS ZASAD PRZECIWKO PRZEMOCY
 1. Odnosimy się z kulturą i szacunkiem do innych osób.
 2. Pomagamy młodszym i słabszym.
 3. Włączamy nieśmiałych kolegów do wspólnych działań.
 4. Szanujemy cudze uczucia.
 5. Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.
 6. Wszelkie konflikty rozwiązujemy przy pomocy rozmowy.
 7. Informujemy dorosłych o zaobserwowanych przypadkach przemocy.
 8. Słowa, których używamy, nie obrażają i nie krzywdzą innych.
 9. Bierzemy cudze rzeczy tylko za zgodą właściciela.
 10. Jesteśmy honorowi - potrafimy przyznać się do błędu i przeprosić.

SZKOLNY KODEKS KULTURALNEGO WIDZA
 1. Dostosowujemy strój do uroczystości: "Wygląd to Twoja wizytówka".
 2. Na przedstawienie, seans czy uroczystość przychodzimy punktualnie.
 3. Wyłączamy telefon.
 4. Zachowujemy ciszę.
 5. Siedzimy spokojnie, z toalety korzystamy przed lub po występach czy seansie.
 6. Nagradzamy brawami występujących.
 7. Zawsze zostawiamy po sobie porządek.
 8. Na imprezy kulturalne wchodzimy z opiekunem i wychodzimy pod jego opieką.
powrót
LUTY

Hasła miesiąca:
klasy I-III - W ŚRODKACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Klasy IV-VI - PRZECIWKO PRZEMOCY

"Dobre maniery są kluczem do łatwiejszego życia wśród ludzi".

Każdy z nas jest indywidualnością, ma inną osobowość, temperament. Często denerwują nas nakazy i zakazy, ograniczają normy i przepisy, usztywniają zasady i reguły. Ale spróbujmy bez nich żyć! Wyobraźmy sobie choćby jeden dzień, w którym wszystko jest dozwolone i nic nie jest zabronione, każdy może robić co chce, jak chce i kiedy chce. Uczniowie naszej szkoły już wiedzą, że w takiej sytuacji nie czuliby się bezpiecznie. Żyjąc wśród ludzi musimy przestrzegać praw i zwyczajów, nie możemy też lekceważyć reguł dobrego wychowania. Dlatego ważnym elementem realizacji projektu było tworzenie przez uczniów "Alfabetu Dobrych Manier". Każda klasa losowała kartę z wypisanymi literami, by w formie "burzy mózgów" wyszukać słowo lub hasło na wylosowaną literę, związaną z dobrymi manierami. Dzięki temu, uczniowie przypomnieli sobie najważniejsze zasady oraz słowa, którymi posługują się ludzie dobrze wychowani. Wszystkie klasy wzorowo wywiązały się ze swoich zadań. Zdjęcia pokazują efekt pracy zespołów klasowych. Luty, były również miesiącem, w którym nauczyciele klas młodszych poruszali temat zachowania się i bezpieczeństwa w środkach komunikacji miejskiej.

powrót
STYCZEŃ

Hasła miesiąca:
klasy I-III - W KINIE I TEATRZE
Klasy IV-VI - KOLEŻEŃSTWO I PRZYJAŹŃ

"Chodzi o to, by innym z nami było przyjemnie i kulturalnie”.

Kolejnym krokiem przy realizacji projektu było opracowanie Zasad Kulturalnego Widza oraz Szkolnego Kodeksu Zasad Przeciwko Przemocy. W związku z tym, w styczniu, uczniowie klas młodszych poszerzali i wzbogacali swoją wiedzę z zakresu savoir-vivre w kinie i teatrze. Wspólnie opracowywali zasady kulturalnego widza. Wzięli również udział w konkursie literackim i redagowali wiersze odnoszące się do hasła "Magiczne słowa". Konkurs zostanie rozstrzygnięty w marcu.
Mając na celu zwiększenie wrażliwości uczniów na krzywdę innych, uświadomienie im potrzeby bezpieczeństwa i szkodliwości zachowań agresywnych, uczniowie klas IV-VI wspólnie z wychowawcami rozmawiali na zajęciach na temat zasad i umów zapobiegających przemocy słownej, fizycznej oraz bullyingu w szkole. Przeciwstawiając się aktom przemocy, uczniowie opracowywali Szkolny Kodeks Zasad Przeciwko Przemocy.
Na korytarzu szkolnym została zrobiona gazetka pt: "Akademia dobrych manier", na której uczniowie mogli znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące nawyków i kulturalnego stylu życia.
powrót
GRUDZIEŃ

Hasło miesiąca: Pomagamy innym.

"Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma lecz przez to
czym dzieli się z innymi".
Jan Paweł II


Bardzo ważnym elementem realizacji projektu "Akademia dobrych manier" były liczne akcje charytatywne przeprowadzone w miesiącu grudniu. Akcje charytatywne bardzo dobrze wpływają na charakter młodych ludzi, uwrażliwiają ich na potrzeby innych i zachęcają do niesienia pomocy potrzebującym. Uczniowie mają świadomość, że nawet najdrobniejsze datki, ofiarowane przez wielu ludzi, mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu zostanie udzielona pomoc. Koordynatorem większości akcji był Samorząd Uczniowski, który zachęcał do uczestnictwa całą społeczność szkolną. W grudniu wzięliśmy udział w: sprzedaży świątecznych świeczek na rzecz Fundacji „Serce na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom”, akcji „Góra Grosza” na rzecz fundacji Nasz Dom, akcji „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”, zbiórka karmy dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Policach oraz w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
17-18 grudnia 2013roku, nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej zorganizowały kiermasz ozdób świątecznych, sprzedając rodzicom świąteczne ozdoby wykonane przez uczniów klas I-III. Akcja miała również charakter charytatywny - jej zadaniem było zgromadzenie funduszy na leczenie Klementynki - małej mieszkanki Polic. Wszystkie stoiska były atrakcyjne, a uczniowie klas młodszych dołożyli wszelkich starań, aby uzyskać jak najwięcej pieniędzy dla Klementynki, która czeka operacja serca. No i udało się, zebrano 2112zł!
Akcje charytatywne uczą nas dostrzegać, że czasami bardzo blisko jest ktoś taki sam jak my, kto ma takie same potrzeby, ale niewielkie możliwości, aby je zrealizować. Podjęte działania przez uczniów wzbudziły poczucie ich własnej wartości, uwrażliwiły na potrzeby innych (słabszych, mniej sprawnych, mniej zaradnych...), nauczyły empatii, większej wrażliwości na problemy innych a przede wszystkim tego, że wspólnie możemy zdziałać więcej!
Kolejnym krokiem przy realizacji projektu "Akademia dobrych manier" było przygotowanie przez wszystkie klasy "Drzewek wartości". Najpierw na lekcjach wychowawczych uczniowie dyskutowali, jakie wartości są najważniejsze w ich życiu, uzasadniali wybory, a następnie przygotowywali plakaty, które zostały wyeksponowane na korytarzach szkoły, propagując wartości, które są ważne w życiu każdego człowieka.
Koniec naszych działań w miesiącu grudniu uwieńczyły banery, które zostały powieszone przy głównym wejściu szkoły oraz w szatni. Przypominają one oraz zobowiązują nas wszystkich do poprawnego zachowania w różnych sytuacjach.
powrót
LISTOPAD

Hasło miesiąca: JESTEŚMY ŻYCZLIWI


Dzień Życzliwości, Uśmiechu i Pozdrowień


"Uśmiech nie boli, Nic nie kosztuje,
Nie wymaga wysiłku, Nie starzeje się,
Jest niezniszczalny, Otwiera serca,
Ułatwia porozumienie."

Kim jest człowiek życzliwy? Słownikowa definicja mówi, że jest to osoba nastawiona przychylnie i przyjaźnie, dobra i serdeczna. Z czego składa się życzliwość? Wystarczy zsumować uśmiech, miłe słowo i ciepłe spojrzenie. Czy to wiele?
25 listopada obchodziliśmy „ Dzień życzliwości”. W tym dniu w szkole obowiązywało hasło „ SP 3 Krainą Życzliwości”. Uczniowie świętowali ten dzień w sposób bardzo prosty – uśmiechali się i byli mili dla drugiej osoby. Spojrzeli na codzienność inaczej, unikali narzekania, dąsania, zapomnieli o antypatii i innych mało przyjemnych słowach. Na znak protestu przeciwko złości i agresji, wszyscy starali się w tym dniu zaakcentować kolor żółty. W szkole, na holu i korytarzach pojawiły się sentencje na temat życzliwości oraz kolorowe hasło. Symbolem tego szczególnego dnia było utworzenie DRZEWEK ŻYCZEŃ I POZDROWIEŃ, na których każdy uczeń mógł przypiąć jesienny listek z ciepłymi pozdrowieniami.
Ten dzień, już tradycyjnie umilił nam kiermasz pysznych ciast. Domowe wypieki rodziców sprzedawali uczniowie klas IV-VI oraz rodzice klas I-III. Zebrane fundusze w kwocie 1768,74zł zostaną przeznaczone na upominek Mikołajkowy dla wszystkich uczniów oraz na zakup nagród dla uczniów za sukcesy w konkursach.
Bardzo dziękujemy rodzicom za włączenie się w akcję szkolną i przygotowanie tak różnych i pysznych wypieków.
Uśmiechom, miłym słowom i gestom nie było końca! Dzień Życzliwości i Pozdrowień uważamy za bardzo udany. Bądźmy dla siebie życzliwi i mili. Uśmiechajmy się do siebie, na co dzień! A może przedłużmy obchody tego święta na cały rok.

©2001-2015