logefes

logefes

logefes

logefesSzkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Skłodowskiej - Curie w PolicachSpotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

Dnia 15 maja 2015 roku w naszej szkole gościła sędzia Anna Maria Wesołowska. W czasie trzech spotkań dla klas I – II, III – IV i V – VI Pani sędzia rozmawiała z uczniami na temat „Jak żyć bezpiecznie”, wskazując zagrożenia współczesnego świata. Pani Anna Maria Wesołowska poruszała zagadnienia związane z korzystaniem z Internetu, komputera i telefonów komórkowych. Mówiąc m. in. o przemocy, agresji, cyberprzemocy, wymuszeniach, plotkowaniu, wyśmiewaniu, biciu czy niszczeniu mienia, ilustrowała je poruszającymi przykładami prawdziwych historii, z jakimi zetknęła się w pracy zawodowej. W czasie spotkania Pani sędzia uświadamiała uczniów, gdzie istnieje granica między głupstwem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem. Radziła, aby dokonywać w życiu wyborów, które nie będą wyrządzały przykrości innym. Sędzia Anna Maria Wesołowska uwrażliwiała na konieczność reagowania na krzywdę drugiej osoby. Zachęcała dzieci do rozmawiania z dorosłymi, informowania ich o trudnych, czasami wstydliwych sytuacjach i korzystania z ich pomocy i wsparcia.
Pani Anna Maria Wesołowska aktywnie działająca na rzecz szerzenia świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży proponowała uczniom stworzenie w szkole „kącika prawnego”, który umożliwi dostarczania dzieciom informacji na temat sposobów reagowania i radzenia sobie z sytuacjami wynikającymi z podejmowania ryzykownych zachowań. Uczniowie szkoły mieli okazję przymierzyć togę sędziowską oraz przyjrzeć się z bliska łańcuchowi sędziowskiemu. Dzieci wykazały się dużą aktywnością, w czasie w którym mogły zadawać pytania Pani Annie Marii Wesołowskiej. Wyrażały także swoje pragnienie. Jednym z nich było proste, a jakże istotne marzenie o tym, aby rodzicie się nie kłócili.
Ostatnia - czwarta część spotkania przeznaczona była dla rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości. Podczas popołudniowego spotkania sędzia Anna Maria Wesołowska mówiła o negatywnych skutkach zaniedbań wychowawczych oraz o konsekwencjach, jakie ponoszą nasze dzieci. Wskazywała dorosłym ich rolę w kwestii odpowiedzialności za młodych ludzi i uchronienia ich przed licznymi zagrożeniami: cyberprzemocą, uzależnieniami, konfliktem z prawem, itp. Szczególną uwagę położyła na troskę o wzajemną relację opartą na życzliwości i szacunku. Pani Anna Maria Wesołowska zaakcentowała różnicę w kontakcie z dziećmi opartym na rozmawianiu z dzieckiem, a nie mówieniem do Niego. Wagę tych słów wzmocnił wyrecytowany przez sędzię wzruszający wiersz pt. „Prośba” napisany przez uczennicę gimnazjum.
Na koniec każdego spotkania uczestnicy mieli możliwość zrobienia zdjęcia z panią sędzią, otrzymania autografu oraz nabycia książki autorstwa Pani Anny Marii Wesołowskiej „Poradnik prawny. Bezpieczeństwo młodzieży.”, którą tez można wypożyczyć z biblioteki szkolnej.
Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską to ciekawa lekcja wzbogacająca nas w podstawową wiedzę prawną. Charyzma, życzliwość, otwartość i szczerość w trosce o drugiego człowieka prezentowane przez Panią Annę Marie Wesołowską ujęło niejednego odbiorcę spotkań. Mamy nadzieję, że spotkanie skłoni do refleksji, przemyśleń i zmian w dbaniu o siebie z poszanowaniem drugiego człowieka.
Serdecznie dziękujemy Pani Justynie Dobosz - właścicielce Hotelu Dobosz za wsparcie w zorganizowaniu spotkania społeczności szkolnej z sędzią Anną Marią Wesołowską.


Tekst: Monika Fryszkowska – pedagog szkolny
©2001-2015