logefes

logefes

logefes

logefesSzkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Skłodowskiej - Curie w PolicachDEBATA UCZNIÓW

Często zadajemy sobie pytanie co należy zrobić, aby uczniowie i rodzicie zechcieli aktywnie zaangażować się w życie szkoły, mieli poczucie tego, że mają wpływ na to co się w niej dzieje i dobrze się w niej czuli. Właśnie po to, byśmy potrafili odpowiedzieć na to pytanie powstał projekt "Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły." Celem projektu jest wzmocnienie współpracy między wszystkimi, którzy tworzą społeczność szkolną.
W ramach projektu, w dniu 5 września, odbyła się debata uczniów klas II-VI na temat: "Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w naszej szkole?" Debata ukierunkowana była na pytania: Jaka jest nasza szkoła? Co nam się w niej podoba? Co możemy i chcielibyśmy zmienić w naszej szkole – działając wspólnie? Co robimy, aby nasza szkoła była "znana" tzn. każdy chciałby sie w niej uczyć.
Dla uczniów najważniejszym zagadnieniem okazało się pytanie: Co możemy i chcielibyśmy zmienić w naszej szkole – działając wspólnie? Wiele uwagi, podczas debaty, uczniowie poświęcili na omówienie tematów związanych z tym, co dotychczas zrobili wspólnie i jakie są tego efekty.
Tekst: Marzena Sękowska


©2001-2014