logefes

logefes

logefes

logefesSzkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Skłodowskiej - Curie w PolicachSpotkanie z przedstawicielem Straży Pożarnej – „Uwaga pożar!”

4 września 2014r. w klasach I odbyła się prelekcja pod nazwą „Uwaga pożar! – jak bezpiecznie ewakuować się z zagrożonego budynku”. Celem zajęć było zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznej ewakuacji z budynków zagrożonych (np. pożarem) oraz zapoznanie z zasadami alarmowania (powiadamiania) służb ratowniczych. Ponadto strażak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przeprowadził ćwiczenie praktyczne z zakresu bezpiecznego opuszczenia budynku. Dzieci z dużym zaangażowaniem wysłuchały wszelkich rad, zadając przy tym pytania. Na zakończenie dzieci otrzymały kolorowanki - Straży Pożarnej.
Pamiętaj!
Zasady alarmowania straży pożarnej o zaistniałym zdarzeniu: W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie zaalarmować osoby przebywające w strefie zagrożenia oraz wezwać straż pożarną (tel. 998 lub 112). Po wykręceniu numeru alarmowego straży pożarnej i zgłoszeniu się dyżurnego należy spokojnie i wyraźnie podać:
  • swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego przekazywana jest informacja o zdarzeniu,
  • adres i nazwę obiektu,
  • co się pali, na którym piętrze,
  • czy występuje zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego (czy mogą przebywać jakieś osoby wewnątrz płonącego budynku lub w bezpośrednim sąsiedztwie),
  • po podaniu informacji nie należy odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

©2001-2014