logefes

logefes

logefes

logefesSzkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach1 września 2014 roku w szkole Podstawowej nr 3 w Policach zainaugurowano rok szkolny 2014/ 2015.
W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in. Burmistrz Gminy Police pan Władysław Diakun, przewodniczący Rady Miejskiej pan Witold Król oraz ks. proboszcz Waldemar Gasztkowski. Galę poprowadziła pani Dyrektor Renata Maruszewska.
W ramach oficjalnej części uroczystości głos zabrał Burmistrz Gminy Police oraz Przewodniczący Rady Miejskiej. Natomiast w części artystycznej mogliśmy usłyszeć wiersz w wykonaniu ucznia klasy IV – Nikodema Wysockiego oraz obejrzeć występ taneczny – zespołu Policzanie pod przewodnictwem p. Romana Korczakowskiego – w skład którego wchodzą uczniowie naszej szkoły.
Po okolicznościowych przemówieniach nastąpiło przecięcie wstęgi przez panią Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 – Renatę Maruszewską, Burmistrza Gminy Police – p. Władysława Diakuna, przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach – p. Witolda Króla, Naczelnika Wydziału Kultury i Oświaty w Policach – p. Witolda Stefańskiego, pierwszego zastępcę Burmistrza Gminy Police – p. Jakuba Pisańskiego, ks. proboszcza Waldemara Gasztkowskiego, przewodniczącego Rady Rodziców – p. Macieja Zaśko oraz ucznia kl. III Szkoły Podstawowej nr 3 – Bartosza Jabłońskiego.
Następnie poświęcenia budynku dokonał ks. proboszcz W. Gasztkowski.
Po części oficjalnej uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych, a następnie do zwiedzania nowo wybudowanej świetlicy szkolnej.
Specjalna uroczystość odbyła się również dla dzieci, które pierwszy raz przekroczyły mury naszej szkoły – uczniów pierwszoklasistów. Akademię poprowadził uczeń klasy IV – Nikodem Wysocki. W trakcie apelu każdy uczeń otrzymał identyfikator. Na zakończenie uczniowie klas IV (Hanna Niedźwiecka, Oskar Kowalski, Martyna Zawitkowska, Alicja Górna) zaprezentowali wiersze i życzenia na powitanie najmłodszych członków naszej społeczności. Nowi uczniowie pod opieką wychowawczyń rozeszli się do klas.
W tym roku najmłodsi będą uczyli się w pięciu klasach pierwszych. Baza szkoły spełnia wszystkie warunki do nauki uczniów klas I – VI. Pierwszoklasiści otrzymali darmowe podręczniki, które przygotowało dla nich ministerstwo Edukacji Narodowej. W nowym roku szkolnym życzymy uczniom i nauczycielom wiele zadowolenia i sukcesów.
©2001-2014