logefes

logefes

logefes

logefes


Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Skłodowskiej - Curie w PolicachW czerwcu, w Stargardzie Szczecińskim odbyło sie pierwsze spotkanie szkoleniowe w którym wzięła udział grupa projektowa w składzie: Brygida Kryszewska, Maciej Zaśko - rodzice, Renata Maruszewska, Marzena Sękowska - nauczyciele, Julia Tarnowska, Marek Żelazowski-uczniowie.
Szkolenie w którym wzięła udział grupa projektowa to pierwszy, bardzo ważny etap, podczas którego wszyscy uczestnicy zdobywali niezbędną wiedzę, która pomoże stworzyć indywidualny program wspólpracy, odpowiadający potrzebom wszystkich podmiotów wspóltworzących nowoczesną szkołę. Reprezentanci naszej szkoły uzyskali odpowiedzi na wiele pytań dotyczących warunków skutecznej i satysfakcjonującej współpracy, a także w jaki sposób komunikować się, aby osiągnąć założone cele. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat uprawnień i funkcjonowania samorządu uczniowskiego oraz zasad skutecznej współpracy. Rodzice otrzymali informacje o zakresie uprawnień rad rodziców, swoich praw i możliwości skutecznej współpracy z dyrekcją. Szkolenie skierowane do dyrektorów i nauczycieli miało na celu wyjaśnienie znaczenia i roli oraz praw rodziców i uczniów w życiu szkoły. Zdobyta wiedza podczas I etapu realizacji projektu z pewnością zostanie wykorzystana podczas przygotowania debaty na temat współpracy w szkole. Do udziału w tym przedsięwzięciu uczniowie zaproszą przedstawicieli poszczególnych klas, rodzice - rodziców, a dyrektor - nauczycieli. W trakcie tych debat, organizowanych oddzielnie dla każdej z grup: uczniów, nauczycieli, rodziców, uczestnicy będą poszukiwać odpowiedzi na pytania dotyczące współdziałania i zaangażowania poszczególnych grup, tworzących społeczność szkolną. Debaty odbędą się w sierpniu i we wrześniu 2014r. Mamy nadzieję, że udział w projekcie wskaże nam ciekawe i nowe kierunki współpracy.

Tekst: M. Sękowska

©2001-2014