logefes

logefes

logefesSzkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach28 maja w Miejskim Ośrodku Kultuty w Policach odbchodziliśmy Święto Szkoły. Impreza przebiegała pod hasłem Akdemia Dobrych Manier.
Akdemia Dobrych Manier to projekt wychowaczy, który relizowny był w naszej szkole od listopada 2013 roku do maja 2014 roku. Istotą projektu było przybliżenie uczniom podstawowych zasad savoir-vivre’u i umiejętności kulturalnego zachowania oraz wychowanie w duchu tolerancji, zrozumienia i szacunku dla innych osób.
Dobre maniery świadczą o szacunku i wrażliwości na potrzeby innych, a o tym, że nasi przodkowie także doceniali ich ważność, świadczy fakt, że pierwszy polski podręcznik dotyczący dobrego wychowania ukazał się pod koniec XIV wieku, czyli około sześćset lat temu.
Czasy sie zmieniają, ale główne zasady dobrego wychowania od wieków pozostają niezmienne. Dlatego przez cały rok szkolny nasi uczniowie brali udział w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach i konkursach, które realizowały zagdnienia majce na celu zapoznanie ich ze wzorcowym sposobem bycia w szkole i środowisku. Na szkolnych korytarzach zostały wywieszone plakty, gazetki i hasła propagujące dobre maniery w każdej sytuacji. Uczniowie tworzyli "Alfabet dobrych manier", przeciwstawiając sie aktom przemocy opracowali Kodeks Zasad Przeciwko Przemocy i Szkolny Kodeks Kulturalnego Widza.
Święto Szkoły było okazją do posumowania projektu. Uczniowie mogli zaprezntować swoje umiejętności aktorskie muzyczne i taneczne. Zostały podsumowane konkursy oraz wręczone Certyfikaty Mistrza Dobrych Manier.
Myślimy, że dzięki zdobytej wiedzy podczas realizacji projektu, uczniowie bedą z większym szacunkiem traktować siebie i innych, co będzie szansą na budowanie własciwych realcji miedzy nimi.

Tekst: M. Sękowska


©2001-2014