logefes

logefes

logefesSzkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Skłodowskiej - Curie w PolicachTegoroczny sprawdzian szóstoklasisty odbył się 1 kwietnia. Wstępna informacja o wynikach zostanie podana przez okręgowe komisje egzaminacyjne pod koniec maja.
Prace uczniów klas szóstych są sprawdzane i punktowane przez specjalnie przygotowanych i przeszkolonych egzaminatorów. Powołuje ich dyrektor OKE - nie mogą oni sprawdzać prac uczniów ze szkoły, w której są zatrudnieni.
Wynik sprawdzianu szóstoklasisty to suma punktów uzyskanych za wykonanie zadań otwartych i zamkniętych. Maksymalnie na sprawdzianie można uzyskać 40 punktów. Każdy uczeń otrzyma wystawione przez OKE zaświadczenie z liczbą punktów, jaką udało im się zdobyć wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej, 27 czerwca 2014 r.

©2001-2014