logefes

logefes

logefesSzkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach


Przedszkolaki z Przedszkola Leśnego z wizytą w klasie 1c

27 marca klasa 1c gościła na lekcji grupę sześciolatków z PP nr 6. Dzieci uczestniczyły w lekcji pt. Wiosna radosna. Wspólnie z uczniami klasy 1c wykonały z bibuły krokusy, które zabrały do domu. Rozwiązywały także wiosenną krzyżówkę oraz odgadywały zagadki dotyczące zwiastunów wiosny. Podczas zadań wykazały się doskonałą wiedzą na ten temat. Przedszkolaki dobrze poradziły sobie również z umiejętnością czytania, którą wykazały się podczas prezentacji multimedialnej o wiośnie. Spotkanie upłynęło wszystkim w bardzo miłej atmosferze, a jego zwieńczeniem było grupowe zdjęcie wszystkich dzieci.
Tekst: A. Sielicka


©2001-2014