logefes

logefes

logefesSzkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Skłodowskiej - Curie w PolicachWAGARY Z POZEJĄ


21 marca obchodzimy Światowy Dzień Poezji, który został ustanowiony przez UNESCO dokładnie 15 lat temu. Wydarzenie ma służyć promocji czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie. Włączając się więc w akcję, wzięliśmy udział w Powiatowym Konkursie Recytatorskim - "Poezja Regionalna", którego organizatorem była Miejska Biblioteka w Policach. W recytatorskich zawodach udział wzięło osiemnastu uczestników, którzy przyjechali wraz ze swoimi opiekunami z różnych miejscowości powiatu polickiego i przedstawili wiersze z repertuaru poezji twórców Regionalnego Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego w Policach. Poziom, jaki zaprezentowali uczniowie był bardzo wysoki. Naszą szkołę reprezentował Nikodem Wysocki z klasy IIIa, najmłodszy uczestnik konkursu. Nikodem zaprezentował się deklamując wiersz Pani Heleny Pisarskiej "Kaczorek". Chłopiec posiada niezwykły talent aktorski oraz swobodę bycia na scenie, dlatego komisja konkursowa biorąc pod uwagę dykcję, właściwą ekspresję, intonację głosu, oraz ogólny wyraz artystyczny, przyznała Nikodemowi III miejsce. Chłopiec miał okazję osobiście poznać autorkę wiersza - Panią Helenę Pisarską. Podczas przerwy rozmawiał z poetką i na bis zadeklamował wiersz "Kaczorek". Jesteśmy dumni z osiągnięcia Nikodema i życzymy mu dalszych sukcesów!
Tekst: M. Sękowska

©2001-2014