logefes

logefes

logefesSzkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach


30 stycznia odbyło się uroczyste podsumowanie wyników osiągniętych przez uczniów w pierwszym półroczu. Apel poprowadzili przedstawiciele SU Jakub Golla i Paulina Zaborniak. W pierwszej części apelu społeczność szkolna została zapoznana z wynikami nauczania oraz frekwencją uzyskaną przez poszczególne klasy. Mieliśmy również okazję poznać uczniów z klas IV-VI z najwyższymi wynikami w nauce oraz zachowaniu. W drugiej części nauczyciele przedstawili osiągnięcia uczniów w różnorodnych konkursach, zawodach sportowych i czytelnictwie. Zostały również podsumowane trzy próbne testy w klasach szóstych. Uczniom, którzy uzyskali wysoki wynik na próbnych sprawdzianach, pani dyrektor wręczyła nagrody w postaci talonów do księgarni Empik. Składamy serdeczne gratulacje i podziękowania uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz reprezentowali szkołę w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych różnego szczebla. Ich nazwiska znajdziecie na stronach www szkoły. Dziękujemy również nauczycielom za trud włożony w przygotowanie uczniów do konkursów, olimpiad i zawodów. Wszystkim uczniom, nauczycielom, całej społeczności szkolnej życzymy energii i zapału do pracy w drugim półroczu.
Tekst: M. Sękowska


©2001-2014