śpiewająca Polska
logefes


Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach


Jak co roku, szeregi naszej szkoły zasilili w klasach pierwszych nowi uczniowie.
2 września wyruszyli w rejs na statku, który nazywa się Szkoła.
Prawdziwymi członkami społeczności szkolnej stali się podczas uroczystości pasowania na pierwszoklasistę 10 października. Tegoroczna uroczystość miała charakter morski. Uczniowie – majtkowie, pod okiem wychowawczyń- kapitanów, musieli przejść chrzest morski, czyli poddać się różnym próbom sprawnościowym, tak jak marynarze podczas rejsu. Dzielnie i z olbrzymią ochotą śpiewali piosenki, recytowali wiersze, prezentowali sprawność fizyczną i odwagę, uciekali z „brzucha” wieloryba, bez grymasu zjedli cytrynę i marchewkę. Kiedy już wszyscy pomyślnie przeszli próby, admirał, czyli pani Dyrektor wspaniałym trójzębem pasowała każdego majtka na marynarza.
Na pamiątkę uroczystości uczniowie otrzymali dyplomy oraz podtrzymując tradycję szkoły, zasadzili swoje drzewko. Rodzice zadbali o słodki poczęstunek dla dzieci.


©2001-2013