śpiewająca Polska
logefes


Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach


W czwartek 3 października 2013 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu wzięli udział uczniowie klas IV - VI oraz nauczyciele. W wyborach wzięło udział 190 uczniów i 8 nauczycieli, z czego za głosy ważne uznano 198 ,,kart wyborczych". W komisji wyborczej zasiedli gospodarze klas szóstych : Aleksandra Czyżak, Adam Żelazowski i Adam Żurowski. Nad pracą komisji czuwała opiekunka samorządu- p. Marzena Sękowska. Każdy uczeń mógł oddać tylko jeden głos. Do samorządu startowało 16 kandydatów. Największą ilość głosów otrzymał Jakub Golla z VIB - 52 głosy. Na drugim miejscu Paulina Zaborniak z klasy Va - 28 głosów, a na trzecim Marcelina Gmachowska z klasy VIB - 21 głosów. Podczas wyborów nie odnotowano żadnych zakłóceń.
Tekst: Marzena Sękowska


©2001-2013