śpiewająca Polska
logefes


Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach

"Sprzątanie Świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the Word wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 min. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 r. zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

"Sprzątanie Świata - Polska" to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy (dzieci, młodzież, dorośli), którym zależy na ochronie środowiska, uczniowie naszej szkoły włączają się w działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukiwaniem i w miarę możliwości usuwaniem dzikich wysypisk.
Działania uczniów i nauczycieli naszej szkoły na rzecz ochrony środowiska popiera Urząd Miasta i Gminy Police. Za udział w akcji uczniowie klas trzecich i szóstych otrzymują dofinansowanie do wycieczek szkolnych o charakterze ekologicznym.
"Sprzątanie Świata - Polska" angażuje i integruje społeczności lokalne. Jest interesującą metodą pracy wychowawczej oraz wartościowym sposobem na realizację wolontariatu.

©2001-2013