śpiewająca Polska
logefes


Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach


Akcja pod nazwą „Kiermasz używanych podręczników” ma już w naszej szkole swoją tradycję i co roku wzbudza coraz większe zainteresowanie ze strony uczniów i rodziców. Jest to doskonała okazja, aby uczniowie zaopatrzyli się w książki, nawet za połowę ceny niż ta, która jest im proponowana w księgarniach czy w Internecie.
27 czerwca 2013 roku, w godzinach 11.00 - 13.00. taki kiermasz odbył się w naszej szkole. Wzięli w nim udział uczniowie klas III – VI, czyli 60% uczniów szkoły. W kiermaszu wzięło udział prawie 40% dzieci.
Na holu i korytarzu pawilonu II zostały przygotowane przez samorząd uczniowski stanowiska dla uczniów sprzedających podręczniki. W kiermaszu wzięli udział uczniowie i ich rodzice. Podręczniki przeznaczone do sprzedaży wycenili uczniowie wraz z rodzicami, przy czym cena podręcznika używanego nie mogła przekraczać 60% ceny wskazanej w księgarni. Przy wycenie należało uwzględnić stan podręcznika, za który odpowiadali sprzedający uczniowie.
Uczniowie klas III – V mogli zaopatrzyć się w potrzebne podręczniki, w atrakcyjnych cenach. Kilkoro uczniów przekazało niesprzedane podręczniki do biblioteki szkolnej, celem wypożyczenia innym uczniom w kolejnym roku szkolnym.


©2001-2013