śpiewająca Polska
logefes


Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach

Finał szkolnego konkursu recytatorskiego „Świat poezji i prozy”.

8 kwietnia odbył się finał Szkolnego Konkursu Recytatorskiego, którego organizatorem była biblioteka szkolna. Tegoroczną VII edycję konkursu poprowadziły, pod kierunkiem p. Marzeny Sękowskiej, uczennice Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach: Ewelina Szalińska i Monika Zakrzewska.
W finale Konkursu wzięło udział 22 uczniów prezentujących wiersze Juliana Tuwima (klasy I-III) oraz fragment wybranej prze siebie prozy ( klasy IV-VI). Cieszymy się, że z roku na rok liczba chętnych jest coraz większa. W pierwszym etapie wzięło udział 93 uczniów z klas I –VI. Ostatecznie do finału przeszło 23 uczniów. Dwunastu uczniów z klas I-III i jedenastu uczniów z klas IV-VI. Ta niemała liczba recytatorów świadczy o tym, że nasi czytelnicy na co dzień obcują z poezją, są wrażliwi na piękno mowy ojczystej i chcą podnosić kulturę żywego słowa. Konkurs był również okazją do zaprezentowania przez uczniów swoich umiejętności recytatorskich przed rodzicami i nauczycielami.
Przebieg konkursu nadzorowała i oceniała komisja w składzie:
Przewodnicząca: pani dyrektor Renata Maruszewska
Członkowie: Pani wicedyrektor Elżbieta Dybiżbańska, Przedstawicielka Rady Rodziców Pani Brygida Kryszewska, Pani Anna Kubiak, Pani Wioletta Krasucka –nauczyciel nauczania zintegrowanego, Pani Agnieszka Wasiluk – nauczyciel języka polskiego.
Przy ocenie komisja brała pod uwagę sposób zaprezentowania utworu, dykcję, właściwą ekspresję oraz intonację głosu. Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji jury ustaliło ostateczny werdykt przyznając wyróżnienia: Nikodemowi Wysockiemu z klasy IIA, Martynie Zawitkowskiej z klasy IIB, Julii Siemianowskiej z klasy IID, Hubertowi Słoszewskiemu z klasy VA, Karolinie Stawarz z klasy VIB oraz Natale Kumosińskiej z klasy IVB. Została również przyznana nagroda publiczności, którą przyznano Emilii Trojanowskiej z klasy IB. Wszyscy laureaci konkursu zostali nagrodzeni książkami oraz dyplomami. Jury bardzo wysoko oceniło poziom finału VII edycji Konkursu. Podkreślić należy różnorodny i staranny dobór tekstów poetyckich, pamięciowe opanowanie prozy oraz swobodę na scenie, którą zaskoczyli nas Mistrzowie recytacji. Bardzo dziękujemy wszystkim Recytatorom za udział w Konkursie. Zapraszamy do uczestnictwa w następnych edycjach.
Tekst: Marzena Sękowska©2001-2013