śpiewająca Polska
logefes


Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach

Od listopada 2012 r do marca 2013r. uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w projekcie „Bezpieczni w Internecie”.
W ramach akcji podjęto szereg działań. W klasach na lekcjach wychowawczych przeprowadzono zajęcia edukacyjne zwracające uwagę na zagrożenia, z którymi można się spotkać w sieci z wykorzystaniem scenariuszy zajęć proponowanych przez Fundację Dzieci Niczyje (http://dzieckowsieci.fdn.pl) czy sieciaki .pl. Klasy czwarte i piąte na zajęciach komputerowych realizowali zajęcia w oparciu o platformę e-learningową fdn "Bezpieczna przygoda z Internetem" oraz "3..2..1.. Internet!". Ponad to uczniowie projektowali logo „Bezpiecznego Internetu”, uczestniczyli w tworzeniu rankingu bezpiecznych i ciekawych stron internetowych.
Uczniowie klas szóstych i piątych opracowali prezentacje multimedialne na temat zasad bezpieczeństwa i zagrożeń występujących w sieci. Wszystkie klasy w ramach lekcji wychowawczych przygotowały plakaty, które zostały wystawione na sali gimnastycznej i korytarzach szkoły oraz wzięły udział w teście ze znajomości netykiety i zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
13 marca 2013 r. nastąpiło podsumowanie przeprowadzonych konkursów oraz uczniowie wszystkich klas wzięli udział w różnych zabawach. Rozwiązywali krzyżówki, układali hasła związane z „Bezpieczeństwem w Internecie”, układali puzzle oraz wyszukiwali informacje w sieci. Miedzy zadaniami klasy śpiewały piosenki oraz przedstawiały scenki o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. Po takiej porcji wiedzy i zabawy uczniowie szkoły z pewnością wykażą się dużą świadomością w zakresie bezpieczeństwa i zagrożeń czyhających w Internecie.


©2001-2013