śpiewająca Polska
logefes


Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach

„ My uczniowie pierwszej klasy, uroczyście przyrzekamy, że będziemy książki kochać, krzywdy zrobić im nie damy. Przyrzekamy.”

Dzień pasowania uczniów klas pierwszych na czytelników wszedł już na stałe do kalendarza imprez naszej szkoły. Samej uroczystości nadajemy atrakcyjną formę, ponieważ pierwsze zetknięcie się dziecka z biblioteką decyduje o chęci utrzymania z nią dalszych kontaktów. Co roku, specjalnie na tę okazję, przygotowujemy inscenizację związaną tematycznie z biblioteką.
Ceremonia pasowania pierwszoklasistów na czytelników, w tym roku szkolnym, odbyła się 13 grudnia 2012roku. Uroczystość została przygotowana przez nauczycieli bibliotekarzy: p. Marzenę Sękowską i p. Annę Kubiak.
Koło Biblioteczne przygotowało przedstawienie wprowadzające małych czytelników w świat książek. Pierwsze klasy przekonały się, że na tytuł czytelnika trzeba sobie zasłużyć. Dzieci musiały odpowiedzieć na krótkie zagadki związane ze światem bajek, z którymi sobie świetnie poradzili. Po przedstawieniu, p. Marzena Sękowska przeprowadziła rozmowę z przyszłymi czytelnikami na temat zachowania w bibliotece i zasad poszanowania książek. Pierwszoklasiści przeszły test czytania i wiedzy z zakresu znanych baśni. Z zadania wszyscy wywiązali się celująco. Po prezentacji uczniowie złożyli przysięgę i zostali pasowani na czytelników, a następnie wypożyczyli pierwsza książkę.
Na zakończenie imprezy panie bibliotekarki wręczyły wychowawcom klas dyplom upamiętniający uroczystość.
Do zobaczenia w bibliotece szkolnej!
Tekst: Marzena Sękowska


©2001-2012