śpiewająca Polska
logefes


Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach

Mamy Samorząd!
4 października 2012r. odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wybory były poprzedzone kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy.
Wybory do Samorządu Uczniowskiego przebiegały spokojnie i sprawnie. Kandydaci z poszczególnych klas IV-VI przygotowali swoje plakaty wyborcze , zachęcając w ten sposób kolegów i koleżanki do głosowania na nich. Plakaty były wywieszone na korytarzu, na gazetce. Każdy mógł się zapoznać z ich treścią i dokonać właściwego wyboru .
Do przeprowadzenia wyborów powołano Szkolną Komisję Wyborczą w składzie: Anita Krawiec, Aleksander Łuczak, Alan Kin.
Głosowało 180 uczniów z klas IV-VI. 8 głosów zostało unieważnionych, z powodu niepoprawnego wypełnienia karty wyborczej.
A oto wyniki:
Przewodniczący – Marcelina Gmachowska (kl. Vb)
Zastępca przewodniczącego – Paulina Zaborniak (kl. IVa)
Sekretarz – Oliwia Bąk (kl.Vb)
Mamy nadzieję, że pod rządami nowej przewodniczącej szkoła będzie nadal świetnie działać, a może jeszcze lepiej! Nowo wybranego samorządowi życzymy dużo siły i wytrwałości w realizacji swoich pomysłów.
Opiekunowie samorządu: Marzena Sękowska i Danuta Kozub


©2001-2012