śpiewająca Polska
logefes


Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach

Marsz "Maszerowanie na budowanie" - budujemy Stacjonarne Hospicjum w Tanowie, w którym wzięła udział nasza szkoła odbył się w czwartek, 20 września na terenie Polic. Wyruszyliśmy o godzinie 14.00 spod budynku Gimnazjum nr 3 w Policach przy ulicy Traugutta 4. Trasa o długości 6 kilometrów wiodła ulicami Polic. Jeden kilometr przebyty przez jednego uczestnika to równowartość 2 złotych wpłacanych przez sponsorów na konto Hospicjum. Celem marszu było zebranie możliwie największej ilości pieniędzy z przeznaczeniem na wsparcie budowy Stacjonarnego Hospicjum w Tanowie.
Gorąco dziękujemy Tym Wszystkim członkom naszej społeczności szkolnej, którzy zechcieli wesprzeć swoją obecnością tak szlachetną inicjatywę. Cieszy fakt, że nie zabrakło nas podczas tej akcji.
Często potrzeba tak niewiele, by potrzebującemu dać tak wiele.

©2001-2012