śpiewająca Polska
logefes


Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach

19 września już po raz 19 - ty w całej Polsce odbywa się akcja "Sprzątanie Świata 2012", w której wzięła udział jak co roku również nasza szkoła. Hasło tegorocznej akcji to "Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę", nawiązujące do ludowej wyliczanki, zachęca wszystkich do refleksji nad stosunkiem do otaczającego świata i tego konsekwencjami.
Sprzątanie Świata jest międzynarodową kampanią odbywającą się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw.
Akcja "sprzątanie świata" wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989, kiedy 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji sprzątania terenów portu. Już rok później akcja objęła zasięgiem całą Australię, a liczba jej uczestników co roku rośnie. W Australii akcja odbywa się w marcu.
W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz. Akcja odbywa się co roku, począwszy od 1994. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. W akcji uczestniczy młodzież szkolna, harcerze, członkowie organizacji ekologicznych oraz ochotnicy.
Ta coroczna akcja to duża pomoc w dbaniu o czystość lasów i terenów zielonych nie tylko w naszym mieście.

©2001-2012