śpiewająca Polska
logefes


Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach

Minął czas wakacji, dni wielu wrażeń i wypoczynku. Zapewne każdy ma wiele pięknych wspomnień. Teraz przed Wami kolejny rok nauki. Czas nowych wyzwań. Pamiętajcie w szkole nie tylko zdobywacie wiedzę, ale uczycie się koleżeństwa, szacunku, wrażliwości na drugiego człowieka. Uczycie się również odpowiedzialności i tolerancji. Szkoła stawia przed Wami różne wyzwania. Czasem łatwe, czasem trudniejsze.
Życzymy Wam w nowym roku szkolnym wspaniałych przeżyć, wielu ciekawych aktywności i projektów, osiągania sukcesów.
Szczególnie ciepło witamy uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczynają etap nauki szkolnej.

©2001-2012