logefes

logefes


Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Skłodowskiej - Curie w PolicachW marcu 2012 r. Minister Edukacji Narodowej, we współpracy z kuratoriami oświaty, ogłosił konkurs adresowany do rad rodziców w publicznych i niepublicznych przedszkolach i szkołach podstawowych pod nazwą „Mam 6 lat”.
Celem Konkursu było promowanie i upowszechnianie najciekawszych form aktywności rad rodziców mających na celu przyjazną adaptację dzieci sześcioletnich do edukacji szkolnej.
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach wzięła udział w module I „Sześciolatek w przyjaznej szkole” – Jak moja szkoła przygotowała się na przyjęcie sześciolatków do pierwszej klasy?
30 maja 2012 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbyła się Wojewódzka Gala organizowana przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie przy współudziale Gminy Police, podczas której Rada Rodziców naszej szkoły została uhonorowana II miejscem w tym konkursie. Potwierdza to dobre przygotowanie Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach na przyjęcie 6-latków do klasy pierwszej. W nagrodę nasze sześciolatki wzbogaciły się o nowe zabawki i pomoce naukowe.
4 czerwca 2012 r. odbyła się krajowa finałowa gala konkursu „Mam 6 lat” w Galerii Porczyńskich w Warszawie, która była podsumowaniem 16 gal regionalnych.
W konkursie udział wzięli rodzice z 266 przedszkoli i 412 szkół z całej Polski. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń wybranych zostało 97 finalistów, a spośród nich 32 laureatów.
Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas wręczając tytuł finalisty konkursu przedstawicielce Rady Rodziców - pani J. Szewczuk i dyrektor Szkoły R. Maruszewskiej jednocześnie złożyła gratulacje i podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do zapewnienia w szkole warunków przyjaznych dla 6latka: władzom gminnym, szkolnym, nauczycielom i rodzicom. Szkoła uzyskała tytuł Szkoła przyjazna dla sześciolatka.
Kapituła konkursu bardzo wysoko oceniła przygotowanie szkoły biorąc pod uwagę różne aspekty: wyposażenie szkoły, przygotowanie nauczycieli i zaangażowanie rodziców. Tak więc rodzice mogą ze spokojem przyprowadzać do nas swoje 6-latki.

Sprawozdanie z przebiegu konkursu


©2001-2012