licznik odwiedzin
logefes

logefes

logefes

logefes


Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach


ŚWIĘTO SZKOŁY POD HASŁEM
ŻYJMY W HARMONII

CZWARTEK (23.04.2015r.)- MOK - godz. 17.00 - 18.30


 1. Występy zespołu "Policzanie"
 2. Występ zespołu "Impuls"
 3. Występ Pauliny Woźniak - absolwentki naszej szkoły - pokaz tańca
 4. Pokaz talentów uczniowskich: gra na instrumentach, recytacje, tańce, itp.
(Na uroczystość do MOK przychodzą uczniowie pod opieka rodziców.)

PIĄTEK (24.04.2015r.) - budynek szkolny 9.00 - 13.00

 1. Kiermasz zdrowej żywności - godz. 10.00 - 13.00
 2. Taniec nowoczesny (kl. I - III) - 9.00 - 9.40
 3. Sportowe stacyjki (kl. I - III) - 10.10 - 10.40
 4. Taniec brzucha (kl. IV - VI) - 11.00 - 11.40
 5. Spotkania z ciekawymi ludźmi:
  • Spotkanie z przedstawicielką nadleśnictwa P. J. Michnowicz
   godz. 9.00 - 9.30; 10.00 - 10.30; 11 - 11.30; 12.00 - 12.30 - sala 6
  • Spotkanie z P. E. Fudro - alpinistą, podróżnikiem, biegaczem, uczestnikiem zawodów ekstremalnych, kilkunastu wypraw wysokogórskich na pięciu kontynentach
   godz. 9.00 - 9.30; 10.00 - 10.30; 11 - 11.30; 12.00 - 12.30 - sala 5.
  • "Sztuki walki" - prowadzacy P. R. Pochowski - trener sztuk walki dla dzieci i młodzieży - hol pawilonu II
  • Spotkanie na temat pielęgnacji cery z profesjonalną kosmetyczką P. A. Lesniwską (kl. V-VI)
   11.00 - 11.30; 12.00 - 12.30 - sala 9
 6. Ważenie, mierzenie ciśnienia, mierzenie poziomu cukru
  9.00 - 13.00 - gabinet lekarski
 7. Mierzenie ciśnienia - sala 7
 8. Przedstawiciele banku - 9.00 - 13.00 - korytarz główny
 9. Malowanie twarzy - wiosenny makijaż - 9.00 - 13.00

Szanowni Państwo,

W dniach 26-28 listopada 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. M. Skłodowskiej – Curie w Policach odbyła się ewaluacja zewnętrzna, jako ważny element systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z 7 października 2009 r. Miała ona na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkoły. Ministerstwo zdefiniowało wymagania wobec szkół, dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie (pełna lista wymagań na stronie www.npseo.pl).

Wizytatorzy ds. ewaluacji starali się więc uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki. Rozmawiali z dyrekcją i nauczycielami, ale też z uczniami. Istotnym elementem była rozmowa z rodzicami. Prowadzone były również badania ankietowe.

Wizytatorzy opracowali raport, który zamieszczono już na platformie internetowej www.npseo.pl. w zakładce „Zobacz raport z ewaluacji swojej szkoły”.
Dziękujemy rodzicom i uczniom za współpracę i dobre opinie o szkole, co przełożyło się na ogólny obraz szkoły. Wierzymy, że dzięki Państwa pomocy uda nam się jeszcze wzmocnić i rozwijać naszą szkolną społeczność.

Z wyrazami szacunku,
Renata Maruszewska
Dyrektor Szkoły


Szanowni Rodzice
Z uwagi na brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych na terenie szkoły, proszę rodziców odwożących dzieci do szkoły o korzystanie również z parkingu przy basenie, koło przychodni, a także w tygodniu w godz. od 6.30 do 8.30 z placu przy szkole, wjazd bramą od strony Hotelu Dobosz.W szkole funkcjonuje nowa wersja elektronicznego dziennika lekcyjnego.
Dziennik obsługiwany jest przez przeglądarkę Google Chrome oraz Mozilla Firefox.
Do dziennika można zalogować się przez stronę szkoły. Przy pierwszym logowaniu należy kliknąć przywracanie dostępu i ustalić nowe hasło korzystając z linka, który otrzymacie Państwo na adres poczty elektronicznej podany wychowawcy klasy.Program Aktywnej Współpracy Rodziców, Uczniów i Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach na lata 2014 - 2016©2001-2015