licznik odwiedzin
logefes

logefes

logefes

logefes


Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach


24 września 2014 r. - godz. 17.00
zebrania dla rodziców uczniów klas IV - VI
klasy I - III - termin wyznaczony przez wychowawcę
klasa 4c - 29.09.2014; godz. 17.00


Szanowni Rodzice
Z uwagi na brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych na terenie szkoły, proszę rodziców odwożących dzieci do szkoły o korzystanie również z parkingu przy basenie, koło przychodni, a także w tygodniu w godz. od 6.30 do 8.30 z placu przy szkole, wjazd bramą od strony Hotelu Dobosz.W szkole funkcjonuje nowa wersja elektronicznego dziennika lekcyjnego.
Dziennik obsługiwany jest przez przeglądarkę Google Chrome oraz Mozilla Firefox.
Do dziennika można zalogować się przez stronę szkoły. Przy pierwszym logowaniu należy kliknąć przywracanie dostępu i ustalić nowe hasło korzystając z linka, który otrzymacie Państwo na adres poczty elektronicznej podany wychowawcy klasy.23 czerwca 2014 r. odbyło się posiedzenie komisji w sprawie
Konkursu na logo szkoły. Po burzliwych dyskusjach wybrano projekt,
którego autorem jest plastyk, grafik Pan Radek Romanowski.

©2001-2014