licznik odwiedzin
logefes

logefes

logefes

logefes


logefes


Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach


26 czerwca 2015 r. - Uroczyste zakończenie roku szkolnego

klasy I - V - godzina 9.00
klasy VI-te godzina 11.00


Szanowni Rodzice, Pracownicy, Absolwenci, Sympatycy Szkoły!
Do 29 czerwca 2015 roku można głosować na Budowę placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach w ramach Budżetu Obywatelskiego numer 23


Kto może głosować
Każdy mieszkaniec Gminy Police (nie liczy się meldunek, lecz adres zamieszkania), który w dniu głosowania ma skończone 16 lat.
Jak i kiedy odbywa się głosowanie
Każdy chętny może złożyć jedną kartę do głosowania. Na karcie należy postawić krzyżyk obok dokładnie jednego, wybranego zadania oraz wypełnić dane głosującego – podać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL. Należy również podpisać oświadczenie znajdujące się na dole karty do głosowania. Karty, które nie będą zawierały wszystkich powyższych informacji będą kartami nieważnymi.
Karty do głosowania dostępne są też w sekretariacie.
Kartę będzie można wrzucić do urn ustawionych w Urzędzie Miejskim w Policach, można złożyć w sekretariacie, zostaną przekazane do UG.
Ponadto kartę można wysłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Policach (w tym przypadku liczy się data, kiedy karta dotrze do Urzędu) lub przesłać skan albo zdjęcie karty na adres mailowybo@police.pl.


KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW
25 czerwca - w czwartek, w naszej szkole, na holu pawilonu II, w godzinach 12.00 - 14.00 odbędzie się kiermasz używanych podręczników. Podręczniki przeznaczone do sprzedaży wyceniają uczniowie wraz z rodzicami, a cena podręcznika nie może przekroczyć 60% jego ceny wskazanej w księgarni. Rozliczenia finansowego uczniowie i rodzice dokonują między sobą bezpośrednio. Podręczniki mogą sprzedawać uczniowie klas 5 i 6.Informacja dla rodziców i uczniów
Rowerzysta, który ukończył 10 lat i nie ma jeszcze 18 lat, może kierować rowerem po drogach publicznych tylko wtedy, gdy ma przy sobie kartę rowerową i motorowerową.

Rowerzysta do 10 lat może poruszać się po drogach publicznych tylko pod opieką osoby dorosłej. Taki rowerzysta uważany jest w polskich przepisach ruchu drogowego za pieszego.Szanowni Państwo,

W dniach 26-28 listopada 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. M. Skłodowskiej – Curie w Policach odbyła się ewaluacja zewnętrzna, jako ważny element systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. Miała ona na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkoły. Ministerstwo zdefiniowało wymagania wobec szkół, dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie (pełna lista wymagań na stronie www.npseo.pl).

Wizytatorzy ds. ewaluacji starali się więc uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki. Rozmawiali z dyrekcją i nauczycielami, ale też z uczniami. Istotnym elementem była rozmowa z rodzicami. Prowadzone były również badania ankietowe.

Wizytatorzy opracowali raport, który zamieszczono już na platformie internetowej www.npseo.pl. w zakładce „Zobacz raport z ewaluacji swojej szkoły”.
Dziękujemy rodzicom i uczniom za współpracę i dobre opinie o szkole, co przełożyło się na ogólny obraz szkoły. Wierzymy, że dzięki Państwa pomocy uda nam się jeszcze wzmocnić i rozwijać naszą szkolną społeczność.

Z wyrazami szacunku,
Renata Maruszewska
Dyrektor Szkoły

Szanowni Rodzice
Z uwagi na brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych na terenie szkoły, proszę rodziców odwożących dzieci do szkoły o korzystanie również z parkingu przy basenie, koło przychodni, a także w tygodniu w godz. od 6.30 do 8.30 z placu przy szkole, wjazd bramą od strony Hotelu Dobosz.
W szkole funkcjonuje nowa wersja elektronicznego dziennika lekcyjnego.
Dziennik obsługiwany jest przez przeglądarkę Google Chrome oraz Mozilla Firefox.
Do dziennika można zalogować się przez stronę szkoły. Przy pierwszym logowaniu należy kliknąć przywracanie dostępu i ustalić nowe hasło korzystając z linka, który otrzymacie Państwo na adres poczty elektronicznej podany wychowawcy klasy.Program Aktywnej Współpracy Rodziców, Uczniów i Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach na lata 2014 - 2016©2001-2015