licznik odwiedzin
logefes

logefes

logefes

logefes


Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach


23 czerwca 2014 r. odbyło się posiedzenie komisji w sprawie
Konkursu na logo szkoły. Po burzliwych dyskusjach wybrano projekt,
którego autorem jest plastyk, grafik Pan Radek Romanowski.


Konkurs na logo szkoły - zamknięty
ZARZĄDZENIEM Nr 18/2014 DYREKTORA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W POLICACH
z dnia 20 czerwca 2014 r. powołuję Komisję Konkursową
w celu rozstrzygnięcia konkursu na logo
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach,
ogłoszonego wśród uczniów i rodziców szkoły oraz osób zainteresowanych
w dniach 15 kwietnia - 31 maja 2014 r. w składzie:
  1. Elżbieta Dybiżbańska – wicedyrektor szkoły, nauczyciel zajęć komputerowych – przewodniczący komisji.
  2. Krystyna Biegus – nauczyciel plastyki w szkole.
  3. Mariusz Hałgas – grafik komputerowy, przedstawiciel rodziców.
  4. Justyna Brzyncka – absolwentka SP3 Police, licencjat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii, kierunk: Scenografia, jako przedstawiciel uczniów.
Regulamin konkursu
Oświadczenia


Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach na rok szkolny 2013/2014©2001-2014