licznik odwiedzin
logefes

logefes

logefes

logefes


logefes


Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach


REKRUTACJA

Informujemy, iz funkcjonuje nowa strona szkoły, która na bieżąco jest aktualizowana

Nowa strona szkoły

Zapraszamy


W związku z przypadającą w przyszłym roku szkolnym 60-tą rocznicą powstania Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach zapraszamy do udziału w konkursie.


Konkurs literacki

Jego celem jest napisanie opowiadania, wiersza, wspomnienia itp. o naszej szkole. >

Konkurs na graficzny humor szkolny
Praca może być wykonana techniką dowolną.

Konkurs skierowany jest do uczniów, rodziców oraz absolwentów SP3 w Policach. Prace można składać do końca grudnia 2015 roku w sekretariacie szkoły.

Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów, rodziców, oraz pracowników szkoły na kiermasz tanich książek, który odbędzie się w dniach od 7 do 21 grudnia 2015 roku ( w godzinach otwarcia biblioteki). W ofercie znajdują się: bajki, baśnie, wierszyki, legendy, kolorowanki, poradniki, literatura piękna i popularno - naukowa. Wszystkie książki są nowe, pięknie wydane i w bardzo atrakcyjnych cenach (od 7zł!).

W dniach 07.12 - 22.12. 2015r.
zostanie przeprowadzona akcja „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”.

W ramach akcji Samorząd Uczniowski organizuje zbiórkę karmy dla zwierząt przebywających pod opieką Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Policach. Prosimy wszystkich chętnych o dostarczanie karmy dla psów i kotów, do kartonu, który znajduje się pod tablicą SU.

Ubezpieczenie w roku szkolnym 2015/2016


Informacja dla rodziców i uczniów
Rowerzysta, który ukończył 10 lat i nie ma jeszcze 18 lat, może kierować rowerem po drogach publicznych tylko wtedy, gdy ma przy sobie kartę rowerową i motorowerową.

Rowerzysta do 10 lat może poruszać się po drogach publicznych tylko pod opieką osoby dorosłej. Taki rowerzysta uważany jest w polskich przepisach ruchu drogowego za pieszego.Szanowni Państwo,

W dniach 26-28 listopada 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. M. Skłodowskiej – Curie w Policach odbyła się ewaluacja zewnętrzna, jako ważny element systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. Miała ona na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkoły. Ministerstwo zdefiniowało wymagania wobec szkół, dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie (pełna lista wymagań na stronie www.npseo.pl).

Wizytatorzy ds. ewaluacji starali się więc uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki. Rozmawiali z dyrekcją i nauczycielami, ale też z uczniami. Istotnym elementem była rozmowa z rodzicami. Prowadzone były również badania ankietowe.

Wizytatorzy opracowali raport, który zamieszczono już na platformie internetowej www.npseo.pl. w zakładce „Zobacz raport z ewaluacji swojej szkoły”.
Dziękujemy rodzicom i uczniom za współpracę i dobre opinie o szkole, co przełożyło się na ogólny obraz szkoły. Wierzymy, że dzięki Państwa pomocy uda nam się jeszcze wzmocnić i rozwijać naszą szkolną społeczność.

Z wyrazami szacunku,
Renata Maruszewska
Dyrektor Szkoły

Szanowni Rodzice
Z uwagi na brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych na terenie szkoły, proszę rodziców odwożących dzieci do szkoły o korzystanie również z parkingu przy basenie, koło przychodni, a także w tygodniu w godz. od 6.30 do 8.30 z placu przy szkole, wjazd bramą od strony Hotelu Dobosz.
W szkole funkcjonuje nowa wersja elektronicznego dziennika lekcyjnego.
Dziennik obsługiwany jest przez przeglądarkę Google Chrome oraz Mozilla Firefox.
Do dziennika można zalogować się przez stronę szkoły. Przy pierwszym logowaniu należy kliknąć przywracanie dostępu i ustalić nowe hasło korzystając z linka, który otrzymacie Państwo na adres poczty elektronicznej podany wychowawcy klasy.Program Aktywnej Współpracy Rodziców, Uczniów i Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach na lata 2014 - 2016©2001-2015