licznik odwiedzin
logefes

logefes

logefes

logefes


Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach


Szanowni Rodzice

W najbliższym czasie w Szkole Podstawowej nr 3 im. M. Skłodowskiej – Curie
w Policach pojawi się zespół wizytatorów ds. ewaluacji, którzy przez kilka dni będą się przyglądać naszej placówce. Efektem ich pracy będzie raport, opisujący różne aspekty funkcjonowania szkoły. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wyrażenia swoich opinii
na potrzeby tego raportu.

Ewaluacja zewnętrzna jest ważnym elementem systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. Ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Ministerstwo zdefiniowało wymagania wobec szkół, dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę
z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie (pełna lista wymagań na stronie www.npseo.pl).

Wizytatorzy ds. ewaluacji starają się więc uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki. Rozmawiają z dyrekcją i nauczycielami, ale też z uczniami i partnerami placówki. Istotnym elementem jest rozmowa z rodzicami.

Zapraszamy rodziców klas piątych i szóstych, a także innych zainteresowanych
do wypełnienia ankiety on-line w domu lub w dniu 28. 11. 2014 r. o godz. 15.00
w Szkole Podstawowej nr 3 im. M. Skłodowskiej – Curie w Policach, ul. Siedlecka 4.
Ankieta jest w pełni anonimowa, zawiera pytania na temat tego, jak postrzegają Państwo naszą szkołę. Wypełnienie ankiety trwa ok. 20 min. Wypływające z niej wnioski będą częścią raportu, który niebawem zostanie zamieszczony na platformie internetowej www.npseo.pl. w zakładce “Zobacz raport z ewaluacji swojej szkoły”.
Adres i kod PIN do ankiety on-line rodzice klas V i VI otrzymają od wychowawców natomiast rodzice zainteresowani mogą odebrać go w sekretariacie szkoły.

26.11.2014 r. w godzinach 14.30 - 15.30 odbędzie się wywiad z rodzicami z Rady Rodziców klas II - VI oraz innymi zainteresowanymi.

Zależy nam na Państwa szczerych opiniach. Chcemy poznać Państwa zdanie. Wierzymy, że dzięki Państwa pomocy uda nam się wzmocnić i rozwijać naszą szkolną społeczność.

Z wyrazami szacunku,
Renata Maruszewska

Dodatkowych informacji udziela dyrektor oraz pani Beata Hinz - specjalista do spraw ogólnoszkolnych; tel. (91) 3 176 950
Szanowni Rodzice
Z uwagi na brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych na terenie szkoły, proszę rodziców odwożących dzieci do szkoły o korzystanie również z parkingu przy basenie, koło przychodni, a także w tygodniu w godz. od 6.30 do 8.30 z placu przy szkole, wjazd bramą od strony Hotelu Dobosz.


W szkole funkcjonuje nowa wersja elektronicznego dziennika lekcyjnego.
Dziennik obsługiwany jest przez przeglądarkę Google Chrome oraz Mozilla Firefox.
Do dziennika można zalogować się przez stronę szkoły. Przy pierwszym logowaniu należy kliknąć przywracanie dostępu i ustalić nowe hasło korzystając z linka, który otrzymacie Państwo na adres poczty elektronicznej podany wychowawcy klasy.


Koncepcja rozwoju szkoły na rok szkolny 2013/2014©2001-2014